Kinesiology Taping

Används för att öka cirkulationenlastning, avlasta muskelfästen samt ge stöd år muskler och ligament. Reducerar svullnad och inflammation. Tejpen ger stöd samtidigt som den tillåter full rörlighet.

Bra för smärtlindring, minska svullnad, ge stabilitet, förbättra muskelfunktionen, ge avslappning, minska belastning på muskler, senor och muskelfärsten, stukningar, sträckningar, tennisarmbåge och musarm m.m.