Craniosacral Terapi

Det är en mjuk behandlingsform som använder sig av det rytmiska flödet av vätska från hjärnan ned till korsbenet. Systemet är kopplat till alla celler, vävnader och hinnor i kroppen samt även till nervsystemet.
Bra för bl.a utbrändhet, stress, muskler, trötthet, huvudvärk mm

Metoden utvecklades av Dr John Upledger och kom till Sverige på 1980-talet.
Läs gärna mer på www.upledger.dk